top of page
Zwemmen baantjes trekken

VEILIG SPORTKLIMAAT

Bij de Borstcrawlcursus hechten we veel waarde aan een veilig sportklimaat. Dit betekent dat we er alles aan doen om de fysieke veiligheid van onze cursisten te waarborgen en grensoverschrijdend gedrag richting trainer of cursist te voorkomen. Hier vertellen we meer over onze aanpak op deze gebieden.

Fysieke Veiligheid

Bij de Borstcrawlcursus staat de veiligheid van onze cursisten voorop. Daarom zorgen wij ervoor dat er altijd een gecertificeerde BHV'er/EHBO'er/ZRZ'er aanwezig is tijdens onze lessen. Deze persoon kan direct optreden bij een ongeval of noodsituatie en is in staat om de benodigde eerste hulp te verlenen. Zo kunnen wij snel en adequaat handelen bij een eventueel ongeluk of noodsituatie, en zorgen we ervoor dat onze cursisten zich veilig voelen tijdens de les. 

Grensoverschrijdend Gedrag

Vertrouwenscontactpersoon Centrum Veilig Sport

Vertrouwenscontactpersoon KNZB

Tel: 0900-2025590
Mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl

Lees meer over de Vertrouwenscontactpersonen van de NOC*NSF op hun website.

Bij de Borstcrawlcursus vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Daarom hebben we een duidelijk beleid opgesteld voor grensoverschrijdend gedrag. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie of pesten. Wij tolereren geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag en doen er alles aan om dit te voorkomen.

Als cursist kun je erop vertrouwen dat wij serieus omgaan met eventuele klachten of signalen van grensoverschrijdend gedrag. Onze trainers zijn op de hoogte van ons protocol bij melding van grensoverschrijdend gedrag en kunnen jou hierin begeleiden indien nodig. Daarnaast hebben wij een vertrouwenscontactpersoon aangesteld waar je terecht kunt met eventuele klachten of vragen.

Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten zich veilig voelen en met plezier deel kunnen nemen aan onze cursussen. Samen zorgen we voor een veilig sportklimaat waarin iedereen zich thuis voelt en zich kan ontwikkelen op het gebied van borstcrawlzwemmen.

Quintalle Nix - Tel: 06-25404170
Marjolein de Gelder: Tel: 06-53735958 
Mail: vcp@knzb.nl

Lees meer over de Vertrouwenscontactpersonen van de KNZB op hun website.

bottom of page